Felvételi eljárásrend

A Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény felvételi gyakorlata:

Intézményünk a Veresegyház Újiskola u. 15-17. szám alatti épületeiben négy oktatási területen neveli-oktatja a tanulókat és a gyermekeket.

A Dunakeszi telephelyünkön működik második gyógypedagógiai óvodás csoportunk.

 1. Óvodai csoportjaink:

Gyógypedagógiai óvodai csoportjainkba sajátos nevelési igényű státusszal rendelkező óvodás gyermekeket veszünk fel (4 és 6 éves kor között) a felső létszámhatárig, ami  2 csoportot és 17 főt jelent. Előnyt jelent, ha a szakértői véleményben megfogalmazottak összhangban vannak intézményünk profiljával. Elsősorban azoknak a gyerekeknek az óvodai ellátását és fejlesztését vállaljuk, akik valószínűleg valamelyik iskolás csoportunkban tudják majd folytatni további tanulmányaikat.

A felvétel során az alábbi elveket követjük:

 1. Előnyben részesítjük az F70-es kóddal rendelkező gyerekeket.
 2. A gyermekkori autizmus, illetve a pervazív fejlődési zavarral küzdő gyermekek aránya nem haladhatja meg a csoport létszámának 50%-át.
 3. Csak azokat a mozgáskorlátozott, illetve mozgássérült gyerekeket fogadjuk, akik önálló helyváltoztatásra képesek és az önellátásban is együttműködőek.
 4. Az óvodai felvételhez szükséges, hogy a gyermek minimális szinten képes legyen kommunikációra, figyeljen a vele beszélőre, öltözésnél, vetkőzésnél, a szobatisztaságra szoktatásban közreműködő legyen, étkezésnél önállóan próbálkozzon és pohárból kevés folyadékot tudjon inni.
 5. Szükséges, hogy a gyermek a csoportba beilleszthető legyen, magatartásával önmagára és társaira ne jelentsen veszélyt.
 6. A felvételről két hét próbaidő után egyéni elbírálással dönt a vezetőség és az óvodai munkában részt vevő csoport.
 7. A gyermekek beíratása a vizsgálati vélemény, vagy szakértői vélemény bemutatása és a pozitívan elbírált próbaidő után következik.
 8. A felvétel feltétele az Óvodai Nevelési Program és az Óvodai Házirend elfogadása a szülők részéről aláírással.
 9. Az óvodai férőhelyek betöltése esetén a gyerekek várólistára kerülnek.
 10. Felvételi körzetünk a Dunakeszi Tankerület teljes területe, tehát az aszódi, a gödöllői   

             és a dunakeszi járás települései. A Tankerület területéről érkező gyermekek számára       

             a következő településekről való jelentkezés jelent előnyt:

 • Veresegyház,
 • Csomád,
 • Erdőkertes,
 • Galgamácsa,
 • Vácegres

                      illetve a dunakeszi csoportunknál Dunakeszi város.

 1. Logopédiai osztályok:

Az logopédiai osztályok általános iskolai tanterv alapján működnek. A tananyag tartalma nem különbözik bármelyik általános iskoláétól. A feldolgozás időbeli elosztása, a tanítás során alkalmazott módszerek és fejlesztő eszközök segítik a tanulást. Logopédiai és gyógypedagógiai terápiák teszik hatékonnyá a fejlesztést. Így válik intézményünk fejlesztő, segítő iskolává. Az 1-8 évfolyamok mellett egy előkészítő jellegű csoportot is működtetünk.

Ez az osztályunk tulajdonképpen a „nulladik” évfolyam, amely átmenet az óvoda és az iskola között. Ebbe a csoportunkba 6 és 7 éves kor közötti gyermekeket veszünk fel.

                      A felvétel során a szubjektív tényezőket kizárva, az alábbi elveket követjük:

 1. Elsősorban azokat a tanulókat vesszük fel intézményünkbe, akik a Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság szakértői véleményével rendelkeznek és beszédfogyatékosság okán sajátos nevelési igényűek.
 • Másodsorban azokat a tanulókat, akik a Beszédvizsgáló Szakértői Bizottság, vagy a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye, illetve a Városligeti Fasor utcai Tagintézménye által kiállított szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényűek (tanulási zavarok, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, figyelemzavar, pszichés problémák, autizmus spektrumzavar). Itt is előnyt jelent, ha a probléma nyelvi fejlődési zavarral függ össze.
 • Felvételi körzetünk a Dunakeszi Tankerület teljes területe, tehát az aszódi, a gödöllői    

             és a dunakeszi járás települései. A Tankerület területéről érkező tanulók számára        

             a következő településekről való jelentkezés jelent előnyt:

 • Veresegyház,
 • Csomád,
 • Erdőkertes,
 • Galgamácsa,
 • Vácegres.
 • Amennyiben a jelentkezők szakértői véleményében megfogalmazottak     

             tartalmilag azonosak és megfelelnek a fentieknek, akkor a jelentkezés időpontja a     

             döntő. A Veresegyházi EGYMI-ben a felvételre való jelentkezés a következő tanévre,  

             az április közepétől június 30-ig tartó időszak.

 1. Gyógypedagógiai (Szivárvány) csoportok:
 1. A gyógypedagógiai iskolai csoportokba tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) tanulókat várunk. Itt a felvétel feltétele a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye, illetve a Városligeti Fasor utcai Tagintézménye által kiállított szakértői véleménye és az F70-es BNO kód.
 • Felvételi körzetünk a Dunakeszi Tankerület teljes területe, tehát az aszódi, a gödöllői   

              és a dunakeszi járás települései. A Tankerület területéről érkező tanulók számára       

             a következő településekről való jelentkezés jelent előnyt:

 • Veresegyház,
 • Csomád,
 • Erdőkertes,
 • Galgamácsa,
 • Vácegres.
 • Amennyiben a jelentkezők szakértői véleményében megfogalmazottak    

         tartalmilag azonosak és megfelelnek a fentieknek, akkor a jelentkezés időpontja a     

         döntő. A Veresegyházi EGYMI-ben a felvételre való jelentkezés a következő tanévre,  

         az április közepétől június 30-ig tartó időszak.

IV.  Szegregáltan oktatható autistákat nevelő házunk:

Erre az ellátási területre csak szegregáltan nevelhető és oktatható autista tanulókat veszünk fel.

Az ellátási körbe tartozó tanulók felvétele szempontjából fontos kritériumok:

 • Ép intellektustól az enyhe értelmi fogyatékosságig (Normál övezettől – F70-ig) veszünk fel tanulókat.
 • A vezető tünetnek az autizmusnak kell lennie.
 • A tanulók „beilleszthetősége” a csoportba fontos szempont.
 • A szobatisztaság kapcsán egyéni elbírálást alkalmazunk.
 • Bizonyos fokú (korának megfelelő) önellátás, vagy az abban való közreműködés feltétel.
 • Szélsőséges étkezési szokások egyenként kerülnek megítélésre.
 • A beszédfogyatékosság vagy normál beszédfejlődés itt nem játszik szerepet.
 • Súlyos önsértő magatartás esetén egyéni elbírálás történik.
 • A felvételnél az alábbi településeken lakó tanulók előnyt élveznek:
 • Veresegyház város,

Csomád község,

Erdőkertes község,

Galgamácsa község,

Vácegres község közigazgatási területe.

A tanulók felvétele egy olyan folyamat, amelynek során pedagógiai – elsősorban autizmus-specifikus –  szempontok alapján alakítjuk ki a leendő csoportokat. A jelöltek egyéni felmérése, megfigyelése játék és feladathelyzetben, a szülőkkel való beszélgetés és a szakértői vélemény tartalma együttesen ad számunkra információt a tanulóról és ezek alapján kerül sor a  döntésre. A csoportok kialakítása során szükség esetén eltérünk az életkori elvtől és a tanulók fejlettségi szintje, valamint „mentális kora” dönti el, hogy kik lesznek egy-egy csoport tagjai. Szükség esetén összevont csoportokat alkotunk és a szervezéskor figyelembe vesszük a tanulók adaptív viselkedésre való képességének szintjét is.

Veresegyház, 2023.09.01.

                                                                                                                   Csáthy Tamás

                                                                                                                        igazgató