Könyvajánló szülőknek

KEDVES SZÜLŐK!

Az alábbi könyvekkel szeretnénk segíteni abban, hogy részletesebben megismerhessék gyermekük nyelvi problémáit, tanulási nehézségeit. A kiadványok első csoportja témakörönként általános tájékozódásra, ismeretszerzésre,- bővítésre használható. A második csoportba olyan könyveket, feladatgyűjteményeket válogattunk, melyek segítségével gyermekük otthoni gyakorlását, hangfejlesztését, olvasási,- helyesírási,- számolási készségét tudják segíteni. További lehetőségekről linkgyűjteményünkben tájékozódhatnak. Kellemes böngészést kívánunk!

 

I. Általános tájékozódás, ismeretszerzés

1. Beszédészlelés, -értés:
§   Dr. Gósy Mária: Beszélgessünk a kisbabával!

§   Dr. Gósy Mária: A beszédészlelés és beszédmegértése fejlesztése Óvodásoknak

§   Dr. Gósy Mária: A beszédészlelés és beszédmegértése fejlesztése Iskolásoknak

§   Dr. Gósy Mária- Imre A.: Beszédpercepciós fejlesztő modulok

2. Dadogás:
§   Dr. Martin F. Schwartz: Soha többé dadogás

§   E. Richter- Brügge: Dadog a gyerek?

§   Klaniczay Sára: A gyermekkori dadogásról

§   Lajos Péter: dadogásról mindenkinek

§   Schmidtné Balás Eszter: képes könyv a dadogásról és más dolgokról

§   Takácsné Csór Marianna: Csendülj!

3. Diszgráfia:
§   W. Barna Erika- Demeter A.: A grafoterápia alapjai    Az írászavarokról pedagógusoknak és szülőknek példákkal, gyakorlati tanácsokkal

4. Diszkalkulia (számolási nehézség):
§   K.Elke Krüll: A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek

5. Diszlexia:
§   Andrew W. Ellis: Olvasás, írás, diszlexia

§   Beatte Lohmann: Diszlexiások az iskolában

§   dr. Tánczos Judit: Nyelvtanulás és diszlexia

§   Steklács János: Az olvasás kis kézikönyve szülőknek, pedagógusoknak

 

6. Hadarás:
§   Vassné Kovács Emőke szerk.: A hadarás
7. Orrhangzósság:
§   Sandra Neumann: Beszélgessünk együtt! Logopédiai tanácsadó ajak-és szájpadhasadékos gyermekek szülei számára

8. Pöszeség:
§   Montágh I.-Montághné : Gyakori beszédhibák a gyermekkorban

§   Tóth Erika Katalin: Ez a beszéd!   Beszédhibák javítása gyermek és felnőttkorban

9. Tanulási zavarok:
§   Dr. Tánczos Judit: Baj van a tanulással (Módszerek tanulási zavarok korrigálására)

§   Harmatiné dr. Olajos Tímea: Kit zavar a tanulási zavar?

10. Gyermeknevelés:
§   Bronson- Merryman: Amit rosszul tudtunk a gyerekekről

§   Bácskai- Fischer: Elszakadás a szülői háztól

§   Bagdy- Popper- Ranschburg: A család: Harcmező és békesziget

§   Boldizsár Ildikó: Mesék testvérekről testvéreknek

§   Csernus- Czeizel- Popper: Családi boldogság, családi pokol? Az együttélés  művészete

§   Cziegler Orsolya: Baj van a gyerekemmel?

§   Dr. Bagdy Emőke: A személyiség titkai   Család, nevelés, önértékelés

§   Dr. Csernus Imre: Ki nevel a végén?

 

 

II. Gyakorlóanyagok

1. Diszlexia, diszgráfia:
§   Adorján Katalin: Gyakorlóanyag I., II., III.  Diszlexiás gyermekek részére

§   Dr. Gósy Mária- Laczkó M.: Varázsló

§   Jenei Gábor: A hangok birodalma

§   Kárpáti –Tasnádyné: Betűről betűre

§   Lovász Gabriella: Szótekerő (Gyakorlatok olvasási, helyesírási gondokkal küzdőknek)

§   Marosits Istvánné: Testvérbetűk

§   Takácsné Nagy Judit: Jól olvasom, jól értem (Közmondások, szólások értelmezése 10-18 éves tanulóknak)

§   Tarnai Klára: Betűsuli I. , II.

§   Szebényiné Nagy Éva: Böngésző

§   Vannay Aladárné: Gondolkodj és írj!

§   Ványiné: Írd füllel!

§   Vinczéné: Én is tudok olvasni!

 

2. Diszkalkulia:
§   Ardai Éva: Számolós színező

§   Berkes Klára: Kisméregető 3.-8. o.

§   Borbély Borbála: Számoljunk!

§   Csonkáné Polgárdi Veronika: Számolás 1.

§   Deákné B. Katalin: Bolondos számok – Kártyakönyv

§   Dékány Judit: Kép –és szöveggyűjtemény számolni tanuló gyerekeknek I. (összeadás, kivonás)

§   Intenzív matek

§   Kormosné Kovács T.- Tokai Csilla: Én is tudok számolni!

§   Ligetfalvi- Berkes: Szöveges ki(s)számoló 1.-4.o.

§   Ligetfalviné: Ki(s)számoló 1.-8.o.

§   Török Ágnes: Számoljunk! sorozat

§   Szabó Ottília: Számtól számig 1. , 2.

 

3. Pöszeség:
§   Dékány- Krasznár: Gyakorlófüzet a sziszegő hangok javításához

§   Dékány- Krasznár: Gyakorlófüzet az r, l hangok javításához

§   Gacsó M.: Segédanyag a pöszeség javításához

§   Gali Anita: Szépen beszélek! 1.-7. kötet

§   Horváth Hajnalka: Sziszegj, zümmögj, cincogj! (verses színező)

§   Korompai Istvánné: Cserebere   1.-4. kötet

§   Tamás Eszter: Fülelj és rajzolj! 1.-3. kötet